Naručivanje konstrukcijskih vijaka

Vijčani kompleti za gradbene konstrukcije moraju biti opremljeni s oznakom na ambalaži, čime se dokazuje da dobavljač može izdati certifikate o sljedivosti proizvodnje i izrade u skladu s tehničkom specifikacijom.

HV vijčani kompleti (u kvaliteti 10.9) za prenapregnute vijčane spojeve moraju biti izrađeni po standardu SIST EN 14399-1:2015 (standardni vijci po EN 14399-4 ili prilagodni po EN 14399-8), koji se isporučuju u kompletu vijak + matica EN 14399-4 + 2 podloške EN 14399-6.

Vijci i matice za spojeve visoke tvrdoće bez prednapregnutosti moraju imati oznaku »SB« (Structural Bolting). Ti vijčani spojevi moraju biti izrađeni po ISO (4014, 4017, 4032, 7089) standardima i isporučuju se po standardu SIST EN 15048-1:2007.

Kod nas možete dobiti komplete vijčane robe za konstrukciju po oba navedena standarda. Svi kompleti imaju oznaku. Nakon isporuke, od nas ćete dobiti sljedeće:

  • Certifikat o nadzoru proizvodnje
  • Izjavu o svojstvima
  • Naljepnice s oznakom i naznačenom sljedivošću

 

Temelj u europskoj direktivi

Osnova za certificiranje prednapregnutih vijčanih spojeva visoke tvrdoće za metalne konstrukcije je uredba ((EU) br.305/2001/EU) koja određuje da je proizvođač ili njegov zastupnik sa sjedištem u EU odgovoran za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima tehničke specifikacije.

Tom uredbom se usklađuju standardi onih tehničkih specifikacija koje su CEN, Cenelec ili oba zajedno usvojili na temelju mandata Komisije, sukladno s Direktivom 83/189/EGS, na temelju mišljenja Odbora iz članka 19 i sukladno  općim odlukama o sudjelovanju između Komisije i ovih tijela, potpisanih 13. studenog 1984.

Za prednapregnute vijčane spojeve visoke tvrdoće vrijedi odredba »Priopćenje Komisije u okviru provedbe Direktive vijeća od 21. prosinca 1988. o približavanju zakona i ostalih propisa država članica, koji se odnose na konstrukcijske proizvode (89/106/EGS). (Objava naziva i preporuka usklađenih standarda po direktivi): Službeni list C319, 14/12/2005 str. 0001-0021«, koji definira usklađeni standard: Prednapregnuti vijčani spojevi visoke tvrdoće za metalne konstrukcije - 1.dio: Opći zahtjevi SIST EN 14399-1:2005, završetkom prijelaznog razdoblja 1.10.2007.

0+

zadovoljni kupci

0+

tona robe na zalihama

0+

godina tradicije

0+

stručnjaci

+386 7 45 74 690