Kontakt

BLAS-TIP d.o.o.
Jesenice 12 f
8261 Jesenice na Dolenjskem
Slovenia
Porezni broj: SI52172996
Tel: +386 7 45 74 690
Fax: +386 7 45 74 691
E-mail:
Direktorica:
Darja Blažinč
Tel: +386 7 45 74 690
GSM: +386 51 392 442
E-mail:
Voditeljica prodaje:
Martina Levak
Tel: +386 7 45 74 690
GSM: +386 51 392 456
E-mail:
Voditelj proizvodnje:
Renato Regović
Tel: +386 7 49 57 023
GSM: +386 51 679 444
E-mail:
Komercialistka:
Monika Sedmak
Tel: +386 7 45 74 690
GSM: +386 51 392 441
E-mail:

0+

zadovoljni kupci

0+

tona robe na zalihama

0+

godina tradicije

0+

stručnjaci

+386 7 45 74 690