Tehnička pomoć

Pritezanje vijčanih sklopova za prednaprezanje

Vijčane sklopove (vijak, matica, 2 podloške) za prednaprezanje, koji su izrađeni u skladu sa SIST EN 14399-4, odnosno SIST EN 14399-8 (HV vijčani sklopovi) i upotrebljavaju se u prednapregnutim čeličnim konstrukcijama u skladu sa zahtjevima SIST EN 1090-2, prednaprežemo po jednoj od metoda opisanih u SIST EN 1090-2 (točka 8.5).

Da bi se dobile referencijske vrijednosti momenta Mr,1, za nazivne minimalne sile prenaprezanja Fp,C  se najčešće odredi za svaku vrstu upotrijebljenih vijčanih sklopova, na osnovi k-razreda kojeg daje proizvođač vijčanih sklopova u skladu s odgovarajućim dijelom EN 14399-4, odnosno EN 14399-8.

 

Referencijska vrijednost momenta privijanja određuje se kao Mr,1, = km d Fp,c. U slučaju da sklop spada u razred k-1 može se za km upotrijebiti vrijednost km = 0,125. U tom slučaju može se Mr,1 odrediti kao:

 

 

Mr,1 = 0,125 d  Fp,C

 

r,i – moment privijanja

km – vrijednost k-faktora (koeficijent trenja)

dnazivni promjer vijaka

Fp,c – nazivna sila prednapregnutosti vijaka

 

Tabela 19, SIST EN 1090-2 -   vrijednosti FpFp,C u Kn
Razred čvrstoće Dimenzija vijaka u mm
12 16 20 22 24 27 30 36    
8.8 47 88 137 170 198 257 314 458 K1 odredi ga proizvođač, ako nema izmjerenog podatka, onda uzmemo u obzir srednju vrijednost – a ta je 0,125
10.9 59 110 172 212 247 321 393 572    

 

(Fp,C je bitan za kv. 10.9 – HV konstrukcijski vijci, a u kv. 8.8 su izrađeni samo HR konstrukcijski vijci)

Primjer izračuna referencijske vrijednosti momenta za dimenziju vijčanog sklopa M 20: HV vijčani sklop k-razreda K1 (razred čvrstoće 10.9):

Mr,1 = km x d x Fp,c = 0,125 x 0,020m x 172000 N = 430 Nm

 

Za vijčane sklopove razreda HV, sukladnih sa SIST EN 1090-2, najčešće upotrebljavamo sljedeće dvije metode privijanja:

a) kombinirana metoda privijanja vijaka: sastoji se od dva koraka (najčešće upotrebljena metoda)

1. KORAK

Moment ključ s prikladnim radnim područjem namjestimo na vrijednost momenta približno 0,75 Mr,i.

Prije početka drugog koraka mora se prvi korak izvesti na svim vijcima u spoju. U tabeli na desnoj strani su navedene okvirne vrijednosti momenata za prvi korak privijanja.

Razred čvrstoće Nazivni promjer vijka d (mm)
  12 16 20 22 24 27 30 36
8.8 53 132 258 351 446 652 886 1548
10.9 67 165 322 439 557 815 1107 1935

Tabela:

vrijednosti 0,75 M r,1 (km=0,125) u Nm)

2. KORAK
Sljedeći okretaj za određen djelomični obrat
(Tabela 21, SIST EN 1090-2)
  Okretaj (°) Djelomični obrat
t < 2d 60 1 / 6
2d ≤ t < 6d 90 1 / 4
6d ≤ t≤ 10d 120 1 / 3

d = promjer vijka

Za moment ključeve koji se upotrebljavaju u prvom koraku kombinirane metode zahtijevana je točnost ±10% s umjeranjem ključa jedanput godišnje.

 

b) momentna metoda pritezanja

U osnovi je također sastavljena od dva koraka:

1) ključ se mora namjestiti na vrijednost momenta približno 0,75 Mr,i . Prije početka drugog koraka mora se prvi zaključiti na svim vijcima u spoju;

 

2) ključ se mora namjestiti na vrijednost momenta 1,10 Mr,i

 

Momentni ključevi, koji se upotrebljavaju za pritezanje vijaka po momentnoj metodi, moraju biti umjereni na točnost ±4% sukladno s EN ISO 6798 – jedanput tjedno.

0+

zadovoljni kupci

0+

tona robe na zalihama

0+

godina tradicije

0+

stručnjaci

+386 7 45 74 690