Tehnična pomoč

Privijanje vijačnih sklopov za prednapetje

Vijačne sklope (vijak, matica, 2 podložki) za prednapenjanje, ki so izdelani v skladu s SIST EN 14399-4 oz. SIST EN 14399-8 (HV vijačni sklopi) in se uporabijo v prednapetih jeklenih konstrukcijah v skladu z zahtevami SIST EN 1090-2, prednapenjamo po eni izmed metod opisanih v SIST EN 1090-2 (točka 8.5).

 

Referenčne vrednosti momenta Mr,1, ki se uporabijo za doseganje nazivne minimalne sile prednapetja  Fp,C se najpogosteje določi za vsako vrsto uporabljenih vijačnih sklopov na osnovi k-razreda, ki ga poda proizvajalec vijačnih sklopov v skladu z ustreznim delom EN 14399-4 oz. EN 14399-8.

 

Referenčno vrednost momenta privijanja se določi kot Mr,1, = km d Fp,c . V primeru, ko vijačni sklop spada v razred K-1, se za vrednost km lahko uporabi vrednost km = 0,125. V tem primeru se vrednost Mr,1 lahko določi kot:

 

Mr,1 = 0,125 d  Fp,C

 

r,i – moment privijanja

km – vrednost k-faktorja (koeficient trenja)

dnazivni premer vijaka

Fp,c – nazivna sila prednapetja vijaka

 

Tabela 19, SIST EN 1090-2 -vrednosti Fp,C v Kn
Trdnostni razred Dimenzija vijaka v mm
12 16 20 22 24 27 30 36
8.8 47 88 137 170 198 257 314 458 K1 določi ga proizvajalec, v kolikor izmerjenega podatka ni, potem upoštevamo srednjo vrednost – ta pa je 0,125
10.9 59 110 172 212 247 321 393 572  

 

(Fp,C je pomemben za kv. 10.9 – HV konstrukcijski vijaki, v kv. 8.8 so izdelani le HR konstrukcijski vijaki)

Primer izračuna referenčne vrednosti momenta za dimenzijo vijačnega sklopa M20: HV vijačni sklop k-razreda K1 (trdnostni razred 10.9):

Mr,1 = km x d x Fp,c = 0,125 x 0,020m x 172000 N = 430 Nm

 

Za vijačne sklope razreda HV v skladu s SIST EN 1090-2 najpogosteje uporabljamo naslednji dve metodi privijanja:

a) kombinirana metoda privijanja vijakov: sestavljata jo dva koraka (najpogosteje uporabljena metoda)

1. KORAK

Momentni ključ s primernim delovnim območjem nastavimo na vrednost momenta približno 0,75 Mr,i.

Pred pričetkom drugega koraka, se mora prvi korak izvesti na vseh vijakih v spoju. V tabeli na desni strani so navedene okvirne vrednosti momentov za prvi korak privijanja.

Trdnostni razred Nazivni premer vijaka d(mm)
  12 16 20 22 24 27 30 36
8.8 53 132 258 351 446 652 886 1548
10.9 67 165 322 439 557 815 1107 1935

Tabela:

vrednosti 0,75 M r,1 (km=0,125) v enoti Nm)

2. KORAK
Nadaljni zasuk za določen delni obrat
(Tabela 21, SIST EN 1090-2)
  Zasuk (°) Delni obrat
t < 2d 60 1 / 6
2d ≤ t < 6d 90 1 / 4
6d ≤ t≤ 10d 120 1 / 3

d = premer vijaka

Za momentne ključe, ki se uporabljajo v prvem koraku kombinirane metode je zahtevana ±10% točnost s pogostnostjo umerjanja enkrat  letno.

 

b) momentna metoda privijanja

V osnovi je ravno tako sestavljena iz dveh korakov:

1) ključ se mora nastaviti na vrednost momenta približno 0,75 Mr,i. Pred pričetkom drugega koraka se mora prvi korak zaključiti na vseh vijakih v spoju;

 

2) ključ se mora nastaviti na vrednost momenta 1,10 Mr,i .

 

Momentni ključi, ki se uporabijo za privijanje vijakov po momentni metodi, morajo biti umerjeni na točnost  ±4% v skladu s EN ISO 6789 – enkrat tedensko.

0+

zadovoljnih strank

0+

ton blaga na zalogi

0+

let tradicije

0+

strokovnjakov

+386 7 45 74 690